DISCLAIMER

Op deze pagina vindt u de disclaimer van WWW.E-MAILGEHEIMEN.NL, zoals deze beschikbaar is gesteld door E-mailGeheimen.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van E-mailGeheimen.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij E-mailGeheimen.nl.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met E-mailGeheimen.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

E-mailGeheimen.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. E-mailGeheimen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

De grenzen tussen cold e-mailing en spammen zijn dun. Je hoeft niet te werk gaan met geschraapte (e-mailadressen geschraapt met een bot van bijvoorbeeld Instagram, LinkedIn of Facebook etc) of gekochte lijsten. Ik laat in mijn premium video cursus wel zien hoe dit in zijn werk gaat, maar ik laat dit alleen zien voor educatieve doeleinden. Mijn "E-mail WitWas Systeem" werkt net zo goed met alle andere traffic methodes en ik verplicht je niet tot greyhat of blackhat marketing.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van WWW.E-MAILGEHEIMEN.NL op deze pagina.
Wil Je Mijn Geheime Rapport Ontvangen t.w.v. € 47,- (Gratis)
Deze website maakt geen onderdeel uit van Facebook of Facebook Inc. Deze site is op geen enkele manier gelinkt aan Facebook. Facebook is een handelsnaam van Facebook, Inc. *Disclaimer: Resultaten zijn niet typisch. Alle getoonde ervaringen zijn GEEN garantie dat u geld zult verdienen. Je kan meer, minder of hetzelfde verdienen.

E-MAIL GEHEIMEN

ELKE KLIK GELD